previousnext

[ 1. místo v architektonické soutěži o návrh ]

První dojmy, které v nás po návštěvě místa zůstaly, zásadně ovlivnily celý tvůrčí proces. Stávající historická budova školy je krásná, dominantní stavba, která vévodí celému náměstí. Přístavba školy by tedy měla být pokorná, klidná budova, která se nesnaží pozornost strhávat na sebe. Měla by stávající objekt harmonicky doplnit a obstát by měla zejména kvalitou zpracování a jednoduchým provozním řešením. Měla by se zdržet výrazných gest a extravagance. Na pozemku školy a v jeho zahradě upoutá pozornost především množství a stáří vzrostlé zeleně, která celou zahradu uzavírá a zároveň cloní ruchu okolní dopravy. Rozhodli jsme se navrhované stavby umístit tak, aby stávající stromy zůstaly v co největší míře zachovány a travnaté pobytové plochy zabrané novými objekty nahradit.

Architektonická forma nové budovy je jednoduchá hmota sestávající z podnože, ve které se nachází školní jídelna, kuchyně a sportovní hala, a z třipatrové věže učeben. V návrhu jsme využili příhodnou morfologii pozemku a svažitý terén zahrady tak, že po zahloubení velké části objemu podnože do země se z její rovné střechy stává součást pobytové plochy exteriéru. Výšková úroveň střechy plynule navazuje na úroveň horní části zahrady. Střecha tak ve velké míře nahrazuje zastavěnou plochu pozemku. Plocha střechy je dostatečně velká i pro případné umístění venkovního hřiště. Fasáda podnože i věže je členěna přísným rastrem okenních otvorů. Celkové půsebení má vzbuzovat klid, vznešenost a eleganci. Věž s učebnami je částečně skrytá za historickou budovou školy.

previousnext
Dostavba školy a sportovní hala Starý Plzenec
Dostavba školy a sportovní hala Starý Plzenec
Dostavba školy a sportovní hala Starý Plzenec
Dostavba školy a sportovní hala Starý Plzenec
Dostavba školy a sportovní hala Starý Plzenec
Dostavba školy a sportovní hala Starý Plzenec
Dostavba školy a sportovní hala Starý Plzenec
Dostavba školy a sportovní hala Starý Plzenec
Dostavba školy a sportovní hala Starý Plzenec
Dostavba školy a sportovní hala Starý Plzenec
Dostavba školy a sportovní hala Starý Plzenec
Dostavba školy a sportovní hala Starý Plzenec