previousnext

Soutež na přístavbu Základní umělecké školy A.M.Buxton v Úpici.

Návrh postoupil do druhého kola.

Přístavba, je navržena tak, aby co možná nejméně násilnou formou prolnula do stávajícího parku a stala se jeho přirozenou součástí. Proporce pozemku definuje podélnou kompozici hmot. Dominantou řešení je organicky tvarovaná zelená střecha, která se svažuje až k zemi a vytváří venkovní amfitéátr, hlediště. Travnatá střecha částečně nahrazuje zastavěnou plochu navrhované přístavby. V kontrastu s touto hmotou je pak geometrické podélné křídlo hlavního vstupu a foyeru. Propojení s historickou vilou školy zajišťuje prosklená lávka. V přístavbě je umístěn hlavní sál, který funguje zároveň jako učebna hudební výchovy, prostory pro taneční a baletní přípravu, učebna výtvarných oborů a potřebná zázemí.

[ v ateliéru CASUA s.r.o. ]

previousnext
Přístavba ZUŠ Úpice
Přístavba ZUŠ Úpice
Přístavba ZUŠ Úpice
Přístavba ZUŠ Úpice
Přístavba ZUŠ Úpice
Přístavba ZUŠ Úpice
Přístavba ZUŠ Úpice
Přístavba ZUŠ Úpice
Přístavba ZUŠ Úpice
Přístavba ZUŠ Úpice
Přístavba ZUŠ Úpice