previousnext

Objekt hmotově vychází z tradičního uspořádání venkovských statků. Budovy jsou uspořádány půdorysně do tvaru písmene U. Po jedné straně je křídlo evokující tradiční sýpku, chlívky, kůlnu. Po straně druhé je křídlo vycházející z typologie světnice, komory, maštale. Obě křídla jsou v čele spojena objektem stodoly. Uprostřed je dvůr jako ústřední bod celého objektu. Celý objekt je zastřešen sedlovou střechou. Směr expozice a hierarchie prostor je podtržen gradací objektu od nižší části (severozápadní křídlo), přes stodolu, až po nejvyšší bod (severovýchodní křídlo). Exteriérová část expozice je rozmístěna na dvoře (ukázky historických strojů) a v zahradě (ukázky historických strojů a zemědělských prací).

studie

[ v ateliéru CASUA s.r.o. ]

previousnext
Zemědělské muzeum Čáslav
Zemědělské muzeum Čáslav
Zemědělské muzeum Čáslav
Zemědělské muzeum Čáslav
Zemědělské muzeum Čáslav