previousnext

[ Spolupráce s Vojtěchem Kaasem a Janem Kalivodou z Progres Atelieru ]

Projekt řeší zásadní provozní problémy školy, které definoval investor. V rámci úprav by měly vzniknou dvě nové učebny, 4 samostatné družiny (s odpovídající plochou a zázemím), samostatné šatny s kapacitou cca 300 skříněk, vedlejší vstup s adekvátním předpolím a pobytová plocha ve školním dvoře.

Během posledních let bylo zpracováno několik studií, které měly řešit výše uvedené problémy. Všechny návrhy počítaly s dostavbou nového objektu směrem do školní zahrady. Po důkladné analýze stávajícího stavu navrhujeme odlišný přístup. Myslíme si, že je správné se v rámci projektu věnovat problematickým místům vzniklým nešetrnými stavebními zásahy a nově vzniklými provozními nároky. Nenavazujeme proto na nekvalitně řešené části, nedolepujeme další apendix, ale pracujeme s návrhem v dialogu s původní historickou budovou. Zvenku samozřejmé doplnění nechává uvnitř vzniknout moderním, zajímavým a prosvětleným prostorům.

Novou nástavbu navrhujeme nad půdorysem tělocvičny a jejím zázemím. V jižní části tak vzniknou velkorysé učebny s kabinetem, v západní pak i díky adaptaci přízemí čtyři samostatné třídy školní družiny. Učebna v přízemí je napojena na zpevněnou plochu vnitřního atria s přírodním amfiteátrem a může sloužit i jako multifunkční prostor pro různé školní i mimoškolní akce (semináře, workshopy, setkání, zasedání...). Chráněné atrium se vzrostlým ořešákem volně parafrázuje rajský dvůr kláštera.

Díky konceptu stavění nad již zastavěným půdorysem minimalizujeme zásahy do školní zahrady a umožňujeme zachovat nově vybudované dětské hřiště na sousedním pozemku.

STS, DPS, DPI

previousnext
Dostavba ZŠJC v Lysolajích
Dostavba ZŠJC v Lysolajích
Dostavba ZŠJC v Lysolajích
Dostavba ZŠJC v Lysolajích
Dostavba ZŠJC v Lysolajích
Dostavba ZŠJC v Lysolajích
Dostavba ZŠJC v Lysolajích